top of page

Z-DI ĐỘNG

Ứng dụng Zilcode tạo ra có thể chạy trên mobile (Android, iOS) với giao diện tối ưu cho màn hình smart phone

application functions  in the screen

Ứng dụng đầy đủ chức năng trên điện thoại di động

Mang tất cả các chức năng của ứng dụng đến điện thoại di động. Bạn có thể sử dụng ứng dụng trong điện thoại của mình mà không bị giới hạn chức năng

Quản lý nhân viên làm việc di động

Quản lý nhân viên làm việc di động

mobile apps when you go out
Quickly review and approve job outside of office. Help you manager your team any where. Zilcode, no-code, zmobile

Kiểm tra công việc và có thể phê duyệt ở bất cứ nơi nào

Nhanh chóng xem xét và phê duyệt công việc bên ngoài văn phòng. Giúp quản lý nhóm mọi lúc mọi nơi

Báo cáo trong tầm tay 

Phân tích dữ liệu của bạn ở bất cứ nơi nào ngay trên điện thoại

Analyst your data any where on your phone. Zilcode, no-code, zmobile
bottom of page