top of page
Levitating Books

Z-BÁO CÁO

Đây là công cụ thiết kế báo cáo nhưng chạy trên nền web cho phép người dùng dễ dàng tạo và chạy báo cáo theo cách mình muốn

Chủ động tạo báo cáo theo mong muốn của người sử dụng

Tạo báo cáo như nhập tài liệu từ trong WYSIWYG trên trình chỉnh sửa thiết kế

Report1.png
Report3.png

Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau

Báo cáo có thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau từ Excel, MS Access, CSV, JSON, MySQL, Postgres SQL, MSSQL, Oracle, DB2, ODBC...

Lưu trữ và chia sẻ trên máy chủ

Lưu trữ và quản lý các báo cáo đã thiết kế trên máy chủ rất thuận tiện cho việc sử dụng sau này cũng như chia sẻ

Report2.png
bottom of page