top of page

Z-QUẢN TRỊ

Cấu hình, quản trị người dùng và các ứng dụng một cách thuận tiện, tất cả trên một cửa sổ.

Tất cả các ứng dụng trên một cửa sổ

Trường hợp có nhiều ứng dụng, người dùng chỉ cần tập hợp chúng trên một cửa sổ và quản lý một cách dễ dàng

admin1.jpg
admin2.png

Tất cả đều có tại bộ công cụ quản lý tập trung

Quản trị viên có thể thực hiện công việc của mình với một cửa sổ tương tác duy nhất.

Tạo ứng dụng một cách dễ dàng

Từng bước hướng dẫn người dùng một cách dễ dàng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tạo ra ứng dụng quản trị của mình.

admin3.png
themecuz.png

Thoả sức tuỳ biến các cửa sổ

Gói dịch vụ có trả phí với mức tuỳ biến cao ở tất cả các công đoạn với đầy đủ quyền để có thể xây dựng các ứng dụng với SASS, CSS3 hay HTML5

bottom of page