top of page

Z-QUY TRÌNH CÔNG VIỆC

Cho phép người dùng tạo bất kỳ quy trình làm việc nào. Quy trình công việc là quy trình kinh doanh trình tự thực hiện một bước nhất định, giúp điều hành doanh nghiệp nhanh hơn và dễ dàng hơn. Công nhân thực hiện các quy trình kinh doanh bằng cách tuân theo quy trình công việc đã được xác định

Worlflow1.png

Vẽ để thiết kế

Được chuẩn hóa theo Mô hình quy trình việc (BPMN) để dễ dàng thiết kế quy trình làm việc bằng bước kéo và thả và kết nối bằng đường định hướng để xem quy trình hoạt động như thế nào.

Hướng dẫn từng bước

Hướng dẫn nhân viên để họ thực hiện đúng các bước cần thiết khi hợp tác với người khác

Worlflow2.png
Worlflow4.png

Thông báo công việc như email vậy

Nhắc nhở công việc như email để nhân viên của bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó

Bảng kiểm soát tình trạng công việc

Giám sát các công việc đang chạy của tất cả công nhân để kiểm tra hiệu suất, khối lượng công việc của từng người trong một bảng.

Worlflow3.png
bottom of page