top of page
Old Globe

Z-BẢN ĐỒ

Bản đồ số trong ứng dụng cho phép hiển thị cũng như chỉnh sửa trực quan vị trí của các đối tượng trên bản đồ. Được tích hợp với z-Form, z-Map cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết cả về không gian và thuộc tính của dữ liệu.

Xem dữ liệu kép

Hiển thị dữ liệu ở cả chế độ xem bản đồ và chế độ xem thông tin. Thu phóng đến vị trí nếu bạn biết thuộc tính của dữ liệu và hiển thị các thuộc tính của dữ liệu nếu bạn biết thuộc tính

Map1.png
Map4.png

Chức năng bản đồ đầy đủ

Thao tác dễ dàng với đầy đủ chức năng bản đồ: zoom, pan, nhận dạng, chọn, vị trí GPS, đo lường, bản đồ nền, chú thích, nhập XY, Editor...

Công cụ chỉnh sửa nâng cao

zMap cũng hỗ trợ chức năng Chỉnh sửa nâng cao cho phép xây dựng các ứng dụng bản đồ phức tạp nhất như Mạng tiện ích hoặc thậm chí là ứng dụng Địa chính

Map2.png
bottom of page