top of page

[Hướng dẫn] Cách làm báo cáo thuế chính xác cho doanh nghiệp

Updated: Jun 18

Báo cáo thuế chứa đựng các thông tin quan trọng về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các loại thuế phải nộp, những khoản giảm trừ thuế và các nội dung liên quan khác. Đây là một phần không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, vì việc không tuân thủ các quy định về báo cáo thuế có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để hiểu thêm báo cáo thuế là gì và cách làm báo cáo thuế là như thế nào. Sau đây, mời bạn hãy cùng Zilcode khám phá qua bài viết dưới đây nhé!


Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là quá trình kê khai chi tiết về thuế giá trị gia tăng đầu vào và giá trị gia tăng đầu ra liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ.


Ngoài việc là một công cụ kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế còn là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức, doanh nghiệp. Nó chủ động cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, có vai trò then chốt trong việc cung cấp cái nhìn tổng thể về các giao dịch thuế. 


Báo cáo thuế phải tuân theo các quy định thời hạn nộp cụ thể và yêu cầu một cấp độ chi tiết cao. Trước khi được nộp lên cơ quan thuế, thông tin trong báo cáo thuế cần được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ theo các quy định pháp luật liên quan.


Báo cáo thuế là quá trình kê khai chi tiết về thuế giá trị gia tăng
Báo cáo thuế là quá trình kê khai chi tiết về thuế giá trị gia tăng

>> Tham khảo: Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp


Hướng dẫn làm báo cáo thuế tháng, quý chi tiết

Cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng

Trong quá trình được hướng dẫn làm báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), bộ phận chịu trách nhiệm về kê khai thuế cần chắc chắn sử dụng đúng loại giấy tờ thuế GTGT cần thiết, phù hợp. Điều này bao gồm việc lựa chọn và sử dụng các hóa đơn, biên lai, và các tài liệu kế toán khác có liên quan đến thuế GTGT một cách chính xác và đầy đủ. 

Việc sử dụng đúng giấy tờ thuế không chỉ đảm bảo tính hợp lý và chính xác trong quá trình kê khai mà còn giúp tránh được các rủi ro và xử lý các vấn đề thuế một cách hiệu quả. Sau đây là cách làm báo cáo thuế giá trị gia tăng (phương thức trực tiếp):


Khai báo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 01/GTGT

 • Bảng kê hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào theo mẫu 01-2/GTGT

 • Phụ lục ( nếu có)


Kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

 • Trực tiếp theo GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT

 • Trực tiếp theo doanh thu: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT

 • Bảng kê khai hóa đơn thuế GTGT đầu ra theo mẫu 04-1/GTGT


Hướng dẫn làm báo cáo thuế tháng, quý chi tiết
Hướng dẫn làm báo cáo thuế tháng, quý chi tiết

Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 01/KK-TNCN đối với doanh nghiệp thanh toán tiền lương.


Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 03/KK-TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền đầu tư vốn, chuyển nhượng cổ phần.


Trong tình huống doanh nghiệp chọn lựa kê khai báo cáo thuế theo quý, thì họ cũng sẽ thực hiện kê khai thuế VAT theo quý. Đồng thời, nếu thu nhập cá nhân phát sinh dưới 50 triệu/tháng (VND), họ cũng sẽ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo từng tháng.


Ngược lại, nếu doanh nghiệp quyết định kê khai báo cáo thuế theo tháng, thì việc kê khai thuế VAT cũng sẽ theo tháng. Trong trường hợp thu nhập TNCN vượt quá 50 triệu/tháng (VND), họ sẽ thực hiện kê khai thuế TNCN hàng tháng để đảm bảo tuân thủ quy định thuế.


Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý:

Bước 1: Tính tổng thuế thu nhập cá nhân từng quý thông qua bảng tính thu nhập cá nhân hàng tháng, được thực hiện bởi kế toán viên.

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm HTKK, chọn mục thuế thu nhập cá nhân, và điền thông tin theo hướng dẫn trên tờ khai thuế  thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN.

Bước 3: Xuất báo cáo thu nhập cá nhân theo quý dưới định dạng XML để nộp trực tuyến cho Cơ quan Thuế.


Cách làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

Bước 1:  Lập tờ khai tính thuế thu nhập cá nhân theo từng tháng.

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm HTKK để nhập nội dung bảng tính thuế  thu nhập cá nhân theo tháng đã lập.

Bước 3: Thực hiện các bước tương tự như báo cáo  thu nhập cá nhân theo quý, sau đó xuất kết quả ở dạng XML và gửi trực tuyến cho Cơ quan Thuế


Cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ngoài các biểu mẫu chung, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện báo cáo trên phần mềm HTKK theo các bước sau:


Cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần mềm HTKK:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trên phần mềm HTKK và chọn mục "Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp".

Bước 2: Điền thông tin bao gồm năm quyết toán, danh mục nghề nghiệp, phụ lục kê khai, và gắn phụ lục bắt buộc là 03-1A/TNDN – Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 3: Chọn đồng ý để tiếp tục quy trình làm báo cáo thuế.

Bước 4: Điền các chỉ tiêu theo biểu mẫu được hiển thị.

Bước 5: Hoàn thành nhập dữ liệu lên biểu mẫu, sau đó xuất kết quả dưới định dạng XML và gửi trực tuyến cho Cơ quan Thuế


Cách làm báo cáo sử dụng hóa đơn doanh nghiệp

Bước 1: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK:

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản trên phần mềm HTKK, chọn mục "Hóa đơn," sau đó chọn mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp có thể lựa chọn quý hoặc tháng tùy thuộc vào thuộc tính của mình để thực hiện báo cáo.

Bước 3: Điền các chỉ tiêu trong bảng báo cáo được hiển thị trên màn hình. Nếu doanh nghiệp cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT, chọn “01GTKT”; nếu cần báo cáo về hóa đơn bán hàng, chọn “02GTTT”.

Bước 4: Chọn “Ghi” để kiểm tra lỗi. Hệ thống sẽ thông báo về bất kỳ lỗi nào cần sửa.

Bước 5: Xuất kết quả dưới định dạng XML và gửi trực tuyến cho Cơ quan Thuế.


>> Tham khảo ngay: Các loại báo cáo tài chính phổ biến tronh doanh nghiệp


Lưu ý khi làm báo cáo thuế theo tháng, quý

Lưu ý quan trọng sau khi thực hiện báo cáo thuế để đảm bảo rõ ràng, chi tiết và chính xác:


 • Thu thập và bảo quản hóa đơn, biên lai và chứng từ: Thu thập và bảo quản mọi hóa đơn, biên lai và chứng từ liên quan đến doanh thu và chi phí trong kỳ tính thuế để đảm bảo tính xác thực và đầy đủ của thông tin trong báo cáo thuế.

 • Sắp xếp hóa đơn bán ra theo trình tự rõ ràng: Sắp xếp các hóa đơn bán ra theo một trình tự rõ ràng và cụ thể, giúp dễ dàng tra cứu và kiểm soát thông tin.

 • Phân biệt đúng nguyên vật liệu và hàng hóa: Chắc chắn phân biệt đúng nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ, và tài sản trong quá trình nhập liệu vào phần mềm kế toán để tránh nhầm lẫn.

 • Bảo quản bản sao hóa đơn phòng khi mất: Giữ bản sao của hóa đơn phòng khi có nguy cơ mất mát hóa đơn gốc, đảm bảo tính đối chứng và chính xác của dữ liệu.

 • Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất dữ liệu: Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng và chính xác trước khi xuất dữ liệu, giảm thiểu lỗi và đảm bảo thông tin được trình bày đúng.

 • Xử lý vấn đề phát sinh trong bảng cân đối kế toán: Nếu có vấn đề phát sinh trong bảng cân đối kế toán, xử lý ngay lập tức để đảm bảo sự nhất quán và chính xác.


Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để so sánh với số thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng bộ hóa thông tin và phát hiện chênh lệch nếu có.


Những vấn đề cần lưu ý khi làm báo cáo thuế
Những vấn đề cần lưu ý khi làm báo cáo thuế

>> Tham khảo ngay: Phân biệt chi phí kế toán và chi phí thuế.


Những câu hỏi thường gặp trong khi làm báo cáo thuế

Trong quá trình làm báo cáo thuế thường gặp những thắc mắc sau:

Có những loại báo cáo thuế nào doanh nghiệp cần nộp?

Doanh nghiệp bắt buộc phải có các loại báo cáo thuế sau:

 • Báo cáo thuế môn bài

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng

 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp


Thời hạn nộp báo cáo thuế là khi nào?

 • Quá trình nộp báo cáo thuế được phân chia thành các giai đoạn rõ ràng.

 • Đầu tiên, nộp báo cáo thuế hàng tháng, với hạn cuối là ngày 20 của tháng tiếp theo. 

 • Tiếp theo là nộp báo cáo thuế hàng quý, với hạn cuối vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tuân thủ đúng hạn, đồng thời tối ưu hóa quy trình kế toán của họ

Nộp báo cáo thuế GTGT thông qua hình thức trực tuyến được không?

Bạn có thể thoải mái lựa chọn phương thức nộp báo cáo thuế GTGT thông qua hình thức trực tuyến một cách thuận tiện.


Hình thức làm báo cáo thuế GTGT theo quý có những điều kiện nào?

Để thực hiện báo cáo thuế GTGT theo quý, doanh nghiệp cần đáp ứng hai điều kiện quan trọng:


 • Doanh nghiệp đang trong quá trình hoạt động, bao gồm cả những doanh nghiệp mới được thành lập.

 • Doanh nghiệp có doanh thu liền kề năm trước không vượt quá 50 tỷ đồng/năm. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình báo cáo thuế và giữ cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ đảm bảo tuân thủ theo quy định thuế một cách dễ dàng và hiệu quả.


Như vậy Zilcode vừa gửi đến bạn cách làm báo cáo thuế và các thông tin về thuế. Đừng quên các hướng dẫn làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp đã được đề cập ở trên. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn triển khai quy trình thuế cho doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả và thành công. Theo dõi Fanpge Zilcode để cập nhật thông tin mới nhất về thuế cho doanh nghiệp nhé.

19 views0 comments

Comments


bottom of page