top of page

Danh mục các công cụ của nền tảng NoCode

Updated: Feb 28Trong phạm vi của các công cụ Low code vs No code, chúng tôi phân tích, viết, kiểm tra hoặc nói chung là khoảng 350 công ty. Có các nhãn liệt kê tất cả các công cụ và sản phẩm có sẵn trên Web này. Chúng tôi đang cố gắng tiến vào một cấp độ cao hơn và chúng tôi hy vọng sẽ chia các công cụ này thành các danh mục khác nhau.


Web Apps

Một ứng dụng NoCode điển hình cho phép bạn sử dụng tính năng kéo và thả để xây dựng một trang web và tích hợp các dịch vụ khác cần thiết để làm cho trang web của bạn có đầy đủ chức năng. Một ví dụ về WebApp là Webflow. Trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi có về DappHero, Presto API, ...


Business Apps

Sử dụng nền tảng NoCode để tạo thành phẩm hoặc ứng dụng mà bạn bán cho khách hàng. Một ví dụ về BusinessApps là Bubble. Chúng tôi có một bài báo về Jexoy.


Mobile Apps

Tạo ứng dụng di động iOS hoặc Android có sẵn trong Apple Store hoặc Play Store hoặc dưới dạng PWA. Một ví dụ về nền tảng ứng dụng di động NoCode là Draftbit. Trước đây chúng tôi đã viết về Adalo và Murkstom.

Tham khảo: Nocode builder

Automation and Workflow

Tất cả các công cụ và nền tảng giúp tự động hóa, đơn giản hóa, tổ chức, trích xuất và vận hành các quy trình và quy trình kỹ thuật của bạn. Zapier là một ví dụ về nền tảng NoCode tự động hóa và quy trình làm việc.


Low-code

Tất cả các công cụ và sản phẩm chủ yếu sử dụng giao diện người dùng đồ họa để xây dựng ứng dụng, nhưng vẫn còn một số ít ứng dụng yêu cầu viết mã thủ công. Một ví dụ doanh nghiệp về các công cụ Lowcode là Betty Blocks. Chúng tôi cũng có một bài viết riêng Outsystem về các công cụ NoCode trong AI và ML. Và các nền tảng ứng dụng doanh nghiệp Lowcode.


Industry Apps

Đây là những nền tảng NoCode tập trung và phục vụ cho một số ngành cụ thể, khi chạy trên nền tảng NoCode, những ngành này đang thay đổi thành công những ngành này. Một trong những ngành chúng tôi đã thảo luận chi tiết là ngành pháp lý của NoCode và Lawyers.


Chatbot

Tất cả các công cụ và sản phẩm sử dụng công cụ dựa trên quy tắc hoặc dựa trên AI để tương tác với khách hàng trên các kênh kỹ thuật số của bạn đều thuộc danh mục này.


Marketing

Hầu hết các công cụ tiếp thị trên thế giới chủ yếu là công cụ NoCode, vì vậy rất khó để liệt kê tất cả các công cụ trong phạm vi mục đích của chúng tôi. Do đó, chúng tôi liệt kê ở đây các công cụ được xây dựng đầu tiên với NoCode và chủ yếu phục vụ cho cộng đồng NoCode. Một ví dụ về công cụ tiếp thị NoCode là ConvertKit. Chúng tôi đã viết bài về Unstack.


Landing Page

Các công cụ NoCode này tạo trang đích, nhập trang web hoặc trang web thông tin tĩnh đơn giản để giới thiệu sản phẩm cho mục đích tiếp thị. Một ví dụ về trình tạo trang đích là Landen. Chúng tôi cũng đã viết các bài báo về Dorik, Pory, Các trang đích tốt nhất,


Payments

Công cụ NoCode giúp tích hợp cổng thanh toán và các chức năng thanh toán tổng thể của khách hàng vào ứng dụng NoCode của bạn. Một ví dụ về NoCode thanh toán là Tilly Pay.


Design

Ở đây, chúng tôi tập trung vào việc tích hợp chặt chẽ với các công cụ NoCode khác để tạo ra các công cụ thực thi liền mạch. Một ví dụ về công cụ Design NoCode là Figma. Chúng tôi cũng có các bài báo về Pastryy.


Membership

Công cụ NoCode cho phép bạn tạo các chức năng thành viên cho khởi động hoặc cổng thông tin của bạn thuộc về tiêu đề này. Một ví dụ về Membership Nocode là MemberSpace.

23 views0 comments

Comments


bottom of page