top of page

Phân biệt, so sánh giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Updated: Feb 28

Kế toán quản trị và kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán, nó cung cấp thông tin cần thiết cho việc kinh doanh. Nhờ những thông tin này, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và tình hình quản trị chung. Mặc dù hai thuật ngữ này khác nhau nhưng nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng. Hãy cùng ZILLION tìm hiểu điểm khác biệt giữa hai khái niệm này trong bài viết dưới đây nhé!

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là quá trình tìm kiếm, xử lý và phân tích thông tin tài chính thông qua báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin cho những bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng bên ngoài.


Kế toán tài chính là quá trình tìm kiếm, xử lý và phân tích thông tin tài chính
Kế toán tài chính là quá trình tìm kiếm, xử lý và phân tích thông tin tài chính

Kế toán tài chính giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về tài sản, nguồn vốn cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Vì vậy, độ tin cậy và tính chính xác của thông tin trong báo cáo tài chính là điều cực kỳ quan trọng. Thông tin trong báo cáo tài chính thường được thu thập từ các chứng từ thực tế và tuân theo quy định pháp lý.

Đặc điểm của kế toán tài chính

Trong quá trình kế toán tài chính, nhân viên kế toán phải tuân theo các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán được quy định bởi nhà nước. Tất cả thông tin cần phải xác thực, có chứng từ và thể hiện dưới dạng giá trị. Báo cáo tài chính thường được thực hiện theo kỳ, chẳng hạn như báo cáo thuế sẽ được thực hiện bởi kế toán thuế, báo cáo về lương, chi phí tiền lương sẽ do kế toán tiền lương thực hiện.


>> Xem thêm: Bảng mô tả công việc kế toán trưởng trong doanh nghiệp chi tiết.


Đặc điểm của kế toán tài chính
Đặc điểm của kế toán tài chính

Vai trò của kế toán tài chính

Kế toán tài chính đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà kế toán tài chính thực hiện:

 • Cung cấp thông tin tài chính cho doanh nghiệp và các bên ngoài để họ có thể đưa ra quyết định cơ sở về tài chính.

 • Giúp quản lý rủi ro về biến động tài chính một cách hiệu quả.

 • Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề kiện tụng hoặc tranh chấp.

 • Dùng báo cáo tài chính để thể hiện khả năng tài chính và tạo điều kiện vay vốn từ các ngân hàng.

Kế toán quản trị là gì?

Trong quá trình hoạt động, nhà quản trị sẽ yêu cầu các thông tin về kinh tế và tài chính để đảm bảo quản lý hiệu quả. Kế toán quản trị đảm nhiệm công việc như thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin liên quan đến chi phí và quản lý tài sản trong nội bộ nhằm hỗ trợ quá trình theo dõi, kiểm soát và hoạch định của tổ chức.


>> Phân tích: Phân biệt, so sánh giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.


Kế toán quản trị là việc thu thập và cung cấp thông tin về chi phí và tài sản nội bộ
Kế toán quản trị là việc thu thập và cung cấp thông tin về chi phí và tài sản nội bộ

Thông qua kế toán quản trị, mọi sự kiện đã diễn ra, đang diễn ra, và sẽ diễn ra được phản ánh một cách chính xác. Nhờ vào dữ liệu này, công ty có thể định hướng cho quá trình phát triển trong tương lai đảm bảo sự bền vững và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của họ.

Đặc điểm của kế toán quản trị

Phần lớn, bộ phận quản lý cần sử dụng thông tin từ kế toán quản trị để xây dựng kế hoạch và dự án tương lai của công ty. Dữ liệu kế toán quản trị có khả năng so sánh giữa các giai đoạn khác nhau, cung cấp cơ sở cho việc phân tích và giải thích kết quả hoạt động của tổ chức.


Điều đặc biệt là nguồn thông tin từ kế toán quản trị không bị ràng buộc bởi các quy tắc cụ thể, điều này cho phép tạo ra nội dung chính theo yêu cầu của ban quản lý, phù hợp với các mục tiêu và nhu cầu cụ thể của tổ chức.


>> Tìm hiểu: Giới thiệu về phân hệ kế toán quản lý doanh nghiệp.


Dữ liệu kế toán quản trị có khả năng so sánh giữa các giai đoạn khác nhau
Dữ liệu kế toán quản trị có khả năng so sánh giữa các giai đoạn khác nhau

Vai trò của kế toán quản trị

Tương tự như vai trò của kế toán tài chính, kế toán quản trị đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với tổ chức. Những nhiệm vụ quan trọng của kế toán quản trị bao gồm:

 • Định hướng và kế hoạch hoạt động: Công ty tập trung vào việc triển khai các mục tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bằng cách này, tổ chức sẽ sắp xếp nguồn tài chính một cách hiệu quả để đáp ứng các mục tiêu này. Đồng thời, công ty cần đề xuất các cách tiếp cận để tối ưu hóa quá trình thực hiện.

 • Tổ chức thực hiện kế hoạch: Công ty phải thực hiện các mục tiêu đã thiết lập. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần đảm bảo rằng nguồn tài chính được sử dụng một cách hợp lý và cần chuẩn bị cho các rủi ro có thể phát sinh.

 • Đo lường và đánh giá: Doanh nghiệp đo lường kết quả so với các mục tiêu ban đầu. Từ đó, các bộ phận trong công ty có thể đi theo hướng đúng và tập trung vào việc cải thiện những điểm yếu hiện có.

 • Ra quyết định: Kế toán quản trị giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định để nâng cao hiệu suất và tiết kiệm nguồn tài chính. Thường giám đốc tài chính hoặc kế toán trưởng sẽ đảm nhận vai trò này trong tổ chức.

Phân biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Để hiểu rõ sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, hãy cùng tập trung vào các điểm tương đồng và sự khác biệt của hai lĩnh vực này trong phần sau.


Phân biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Phân biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Điểm tương đồng giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

 • Cả hai loại kế toán đều dựa trên dữ liệu thu thập từ các chứng từ gốc.

 • Mục tiêu chính của cả kế toán tài chính và kế toán quản trị là phản ánh tình hình và kết quả hoạt động của tổ chức.

 • Cả hai tập trung vào việc theo dõi nguồn doanh thu, chi phí, biến động của tài sản và nguồn vốn.

 • Doanh nghiệp sử dụng cả kế toán tài chính và kế toán quản trị để quản lý hoạt động toàn bộ tổ chức.

 • Nhà quản lý, cả 2 loại kế toán đều chịu trách nhiệm quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ quản lý tổ chức.


Cả hai loại kế toán đều dựa trên dữ liệu thu thập từ các chứng từ gốc.
Cả hai loại kế toán đều dựa trên dữ liệu thu thập từ các chứng từ gốc.

Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Dưới đây là bảng so sánh giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính dựa trên các yếu tố khác nhau:

Yếu tố

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Mục đích

Cung cấp thông tin về tài chính và kết quả kinh doanh cho bên trong và bên ngoài doanh nghiệp

Cung cấp thông tin hỗ trợ công tác quản lý và điều hành nội bộ của doanh nghiệp

Đối tượng sử dụng thông tin

Nhà lãnh đạo, cơ quan thuế, tài chính, thông kê, nhà đầu tư, ngân hàng

Nhà quản lý nội bộ của doanh nghiệp như ban giám đốc, hội đồng quản trị

Cơ sở và nguyên tắc trình bày báo cáo

Dựa trên nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, cho phép so sánh giữa các doanh nghiệp

Dựa trên nguyên tắc của từng doanh nghiệp cụ thể, không dễ dàng so sánh

Tính pháp lý kế toán

Phải tuân thủ quy định kế toán chuẩn mực để đảm bảo tính pháp lý

Không bắt buộc tuân theo quy định pháp luật

Đặc điểm thông tin

Thể hiện thông tin dưới dạng giá trị, tập trung vào sự kiện thực tế đã xảy ra

Thể hiện thông tin dưới dạng giá trị và hiện vật, phân tích thông tin cho mục đích hoạch định tương lai

Hình thức báo cáo sử dụng

Bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính

Bao gồm báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo nhập xuất và tồn kho, báo cáo nợ phải trả để phản ánh từng khâu và bộ phận

Kỳ báo cáo

Thường thực hiện báo cáo theo kỳ quý và năm

Có khả năng báo cáo theo nhiều kỳ khác nhau, bao gồm quý, năm, tháng, tuần và ngày

Tính bắt buộc theo luật

Bắt buộc tuân thủ quy định pháp luật

Không bắt buộc tuân theo quy định pháp luật


Trên đây là bài viết "Điểm tương đồng và khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính" của ZILLION dành tới bạn.


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bạn rằng ứng dụng Nocode (không cần code) có thể giúp bạn tối ưu hóa quá trình quản lý dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực kế toán. Hãy khám phá cách sử dụng công nghệ mới này để nâng cao hiệu quả công việc của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay qua số Hotline: (+84) 985686063 để được hỗ trợ nhanh chóng nhé!


55 views0 comments

Comments


bottom of page