top of page

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính đơn giản và chính xác nhất

Updated: Feb 28

Lập báo cáo tài chính có lẽ đã trở thành công việc quen thuộc đối với hầu hết những người làm kế toán, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện nó một cách chính xác và hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ sai sót. Chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này, ZILLION có thể chia sẻ những bước cơ bản quan trọng giúp bạn hiểu rõ cách lập báo cáo tài chính hàng năm chuẩn xác nhất.

Lập báo cáo tài chính cần tuân thủ những quy định nào?

Quy định về lập báo cáo tài chính sẽ phụ thuộc vào quy mô của từng doanh nghiệp và cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Có thể tuân theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC trong việc áp dụng chế độ kế toán.

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ ( cả siêu nhỏ): Sẽ phải tuân theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC cho chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính.

 • Doanh nghiệp có quy mô lớn: Đối với các doanh nghiệp lớn, quy trình lập báo cáo tài chính năm phải tuân theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính đơn giản.


Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định nào?
Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định nào?

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính đơn giản và chuẩn xác nhất

Bước 1: Tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Để lập báo cáo tài chính đúng chuẩn, bước đầu tiên là tổng hợp, phân loại và sắp xếp các chứng từ kế toán một cách cẩn thận. Các chứng từ này bao gồm hóa đơn, biên lai, phiếu thu chi, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan khác.


Việc phân loại chúng theo trình tự thời gian sẽ giúp việc kiểm tra và kê khai báo cáo trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Đồng thời, trong quá trình sắp xếp, cần kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và pháp lý của các chứng từ để đảm bảo sự chính xác trong báo cáo tài chính.

Bước 2: Hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh

Dựa trên các tài liệu kế toán đã sắp xếp, quản lý tiến hành hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra và hoàn thiện các tài liệu để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Nhiệm vụ này có thể được thực hiện đồng thời với bước 1.


Bước 3: Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Đối với tài sản cố định và chi phí trả trước, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán chi tiết và phân bổ chúng một cách cẩn thận theo quy định.


Kế toán viên cần phân loại các giao dịch phát sinh theo từng tháng và quý để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính diễn ra một cách chính xác. Hơn nữa, việc phân loại rõ ràng cho các khoản khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước và các khoản dự phó khác cũng là cần thiết.

Doanh nghiệp cần phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước
Doanh nghiệp cần phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Bước 4: Hạch toán và điều chỉnh các khoản ước tính

Vào cuối kỳ kế toán, quản lý cần kiểm tra và điều chỉnh các khoản ước tính trên chứng từ kế toán. Mục tiêu là đảm bảo rằng các con số trong báo cáo tài chính phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp và tuân thủ quy định kế toán hiện hành. Các điều chỉnh bao gồm:

 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

 • Xem xét các dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và nhiều khoản dự phòng khác.

 • Trích trước các chi phí hàng năm, bao gồm lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, chi phí kiểm toán và các chi phí thường xuyên khác.

 • Phân loại lại các khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, công nợ ngắn hạn và dài hạn và khoản vay ngắn hạn và dài hạn.

 • Điều chỉnh bất kỳ sai sót nào (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra và đối chiếu sổ sách

Đây là một giai đoạn quan trọng trong quy trình lập báo cáo tài chính. Kế toán viên cần thực hiện kiểm tra và đối chiếu kỹ lưỡng các số liệu trong sổ sách. Sự chính xác của các số liệu là quan trọng vì nếu có sai sót trong việc hạch toán, báo cáo tài chính sẽ không chính xác, dẫn đến việc phải dành thời gian và công sức để điều chỉnh và sửa lại báo cáo.


Do đó, doanh nghiệp cần rà soát và tổng hợp các giao dịch theo từng nhóm tài khoản, bao gồm hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, đầu tư, chi phí trả trước và tài sản cố định. Các bước kiểm tra bao gồm:

 • Kiểm tra việc chuyển số dư từ cuối kỳ trước sang đầu kỳ hiện tại của tất cả các tài khoản có số dư.

 • Xác minh lại số dư của từng nhóm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, v.v.

 • Kiểm tra số lượng và giá trị của từng loại hàng hóa.

 • Đối chiếu thông tin trong sổ chi tiết với sổ cái.

>> Xem ngay: Các loại báo cáo tài chính thường gặp trong doanh nghiệp.


Kiểm tra và đối chiếu sổ sách là giai đoạn quan trọng
Kiểm tra và đối chiếu sổ sách là giai đoạn quan trọng trong quy trình lập báo cáo tài chính

Bước 6: Thực hiện bút toán kết chuyển Lãi/Lỗ

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và rà soát các số liệu, kế toán viên tiến hành thực hiện các bút toán kết chuyển lãi/lỗ trong năm. Quy trình này bao gồm hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lãi và lỗ, đồng thời đảm bảo rằng các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không còn số dư cuối kỳ.


Đối với các doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập, quản lý cần thực hiện kết chuyển lần đầu để xác định lãi và tính số thuế cần nộp. Sau đó, hạch toán bổ sung để ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh trước khi thực hiện bút toán kết chuyển cuối cùng để xác định lợi nhuận sau thuế.

Bước 7: Lập báo cáo tài chính

Sau khi hoàn thành các bước trước, kế toán viên có thể tạo báo cáo tài chính. Để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, việc tuân thủ các quy định lập báo cáo mà chúng tôi đã trình bày ở đầu bài viết, sau đó thực hiện quy trình này một cách chính xác giúp doanh nghiệp tạo ra báo cáo tài chính đáng tin cậy, từ đó nâng cao hiệu suất quản lý tài chính và sự tin tưởng.

Một số điều cần chú ý khi lập báo cáo tài chính

Dưới đây là một số điều cần lưu ý cụ thể khi lập báo cáo tài chính, tùy theo từng loại báo cáo tài chính:

Lưu ý khi lập báo cáo tài chính
Một số điều mà doanh nghiệp cần chú ý khi lập báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán: Tài sản và nợ cần được phân chia thành tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn dựa trên khả năng thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng sau thời điểm báo cáo. Trong trường hợp doanh nghiệp không thể phân biệt rõ ràng giữa tài sản và nợ ngắn hạn và dài hạn, kế toán trưởng có thể trình bày chúng dựa trên tính thanh khoản giảm dần.

 • Báo cáo Kết quả kinh doanh: Loại trừ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ khi lập báo cáo kết quả kinh doanh giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới. Sử dụng thông tin từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết từ loại 5 đến loại 9.

 • Báo cáo luân chuyển tiền tệ: Chỉ tiêu không có số liệu không cần phải được báo cáo trong báo cáo luân chuyển tiền tệ, đồng thời đảm bảo mã số của các chỉ tiêu không thay đổi.

 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm thông tin về việc lập và trình bày báo cáo tài chính cũng như các chính sách kế toán được áp dụng. Doanh nghiệp cần trình bày thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán và cung cấp thông tin bổ sung chưa xuất hiện trong các báo cáo tài chính khác.


Lập báo cáo tài chính là một công việc quan trọng giúp doanh nghiệp duyệt xem và quản lý tài chính một cách hiệu quả. Với 7 bước đơn giản mà ZILLION đã chia sẻ trong bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt quá trình này một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với kế toán trưởng.


Việc lập báo cáo tài chính có thể tốn nhiều thời gian và phức tạp với nhiều người. Để tối ưu hóa công việc này, nhiều doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý đã và đang ứng dụng các nền tảng Nocode. Nền tảng này cho phép người dùng tạo các ứng dụng và trang web mà không cần viết code. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc lập báo cáo tài chính.

Một số tính năng của nền tảng Nocode trong việc lập báo cáo tài chính bao gồm:

 • Tự động hóa các tác vụ thủ công: Phần mềm Nocode có thể tự động hóa các tác vụ thủ công như nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.

 • Tích hợp với các nguồn dữ liệu khác nhau: Phần mềm Nocode có thể tích hợp với các nguồn dữ liệu khác nhau như hệ thống kế toán, hệ thống ERP, và các cơ sở dữ liệu. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

 • Tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp: Phần mềm Nocode có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp. Điều này giúp người dùng tạo ra các báo cáo tài chính phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Zillion là một nền tảng ứng dụng Nocode được thiết kế dành riêng cho việc lập báo cáo tài chính. Zillion có thể giúp doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ thủ công, tích hợp với các nguồn dữ liệu khác nhau và tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp. Zillion giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc lập báo cáo tài chính, từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.


Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm quản lý tài chính Nocode của ZILLION, vui lòng liên hệ với Zilcode qua Hotline: (+84) 985686063 để được tư vấn về các tính năng miễn phí.

35 views0 comments

Comments


bottom of page