top of page

Low-Code, No-Code: Đe doạ hay cơ hội cho nhà phát triển?

Updated: Feb 28Trong hai năm tới, Gartner dự đoán rằng hơn một nửa số doanh nghiệp vừa và lớn sẽ áp dụng các nền tảng ứng dụng Low code vs No code. Các nền tảng Low-Code, No-Code hứa hẹn tăng tốc các sáng kiến ​​chuyển đổi kỹ thuật số và trở nên phổ biến khi các công ty tìm cách hợp lý hóa quy trình làm việc và số hóa các quy trình kinh doanh.

TechRepublic Premium đã khảo sát 414 người từ nhiều lĩnh vực, quy mô công ty, ngành và chức năng khác nhau, để tìm hiểu cách tổ chức của họ đang sử dụng nền tảng Low-Code, No-Code hoặc lý do họ không sử dụng chúng và suy nghĩ của họ về khả năng có việc làm của nhà phát triển trong tương lai.


Hầu hết những người trả lời nghiên cứu cho biết họ sử dụng nền tảng Low-Code, No-Code để tự động hóa quy trình công việc (17%), tạo ứng dụng mới (15%), tăng tốc thời gian phát triển (15%) và tự động hóa việc thu thập dữ liệu và báo cáo (14%). Gần 10% người được hỏi cho biết họ triển khai các nền tảng để giảm bớt gánh nặng cho các nhà phát triển, kết nối và tạo ứng dụng.


Còn các nhà phát triển thì sao?

Đa số những người được hỏi (67%) không tin rằng các nền tảng Low-Code, No-Code sẽ dẫn đến việc giảm công việc của nhà phát triển. Nhưng 16% đồng ý. Các lý do được đưa ra là: Các nhà phát triển quá chậm chạp trong việc giúp công ty đáp ứng các điều kiện và cơ hội của thị trường thay đổi nhanh chóng và các nhà phát triển sẽ cảm thấy bị đánh giá thấp và bỏ việc thay vì làm việc trên các nền tảng này.


Đối với một số nhà phát triển, những nền tảng này là một giải pháp được hoan nghênh để tiết kiệm thời gian và tập trung nỗ lực của họ vào các dự án khác có giá trị gia tăng cao hơn. Mặt khác, những người khác lo sợ rằng các nền tảng Low-Code, No-Code dẫn đến ít việc làm hơn cho các nhà phát triển có kỹ năng.


Do đó, chúng ta phải tìm ra sự “kết hợp” giữa các nhà phát triển, Thierry Ormancey lập luận. “Bạn cần những người có quy trình kinh doanh và điều phối quy trình. Họ phải hiểu nhu cầu kinh doanh và có thể chuyển nó thành một ứng dụng, ”ông giải thích.


Thierry Ormancey nhận xét rằng một trong những lợi ích lớn của các nhà phát triển là "truy cập vào các loại chức năng khác, chẳng hạn như AI, mà không phải là một nhà khoa học dữ liệu". Tương tự như vậy, Low-Code, No-Code cũng có lợi về phần bảo trì, chuyên gia nhận xét. "Thực tế là chúng tôi đang làm việc với các đối tượng và không có mã rườm rà giúp cho việc duy trì ứng dụng dễ dàng hơn, bởi vì chúng tôi sẽ thực hiện lập phiên bản đối tượng, chúng tôi sẽ quay lại và chúng tôi biết mình phải hành động ở đâu. Chúng tôi không cần phải xem trong 10.000 dòng mã, chúng tôi đến trực tiếp nơi mà chúng tôi quan tâm và chúng tôi thực hiện các thay đổi. "


Ứng dụng của nocode trong việc tạo các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương,... để quản lý doanh nghiệp một cách tối ưu chi phí.


17 views0 comments

Kommentarer


bottom of page